|

Obiady w naszej stołówce

Szkoła zapewnia obiady chętnym uczniom. Posiłki i napoje odpowiadają wymaganiom jakościowym i mają wartość odżywczą, w tym energetyczną, dostosowaną do wieku uczniów. W szkole jest dobrze wyposażona kuchnia posiadająca piec konwekcyjno-parowy (potrawy z pieca nie są wysuszone ani spalone). Obiady przyrządzane są z produktów świeżych, przywożonych przez dostawców wcześnie rano. Jadłospisy są urozmaicone – potrawa nie powtarza się w ciągu 2 tygodni.
Obiady spożywane są w estetycznej stołówce, w której posiłek spożywa co roku ponad 300 uczniów naszej szkoły. Smaczne posiłki można zjeść w godzinach 11:30- 13:45. Uczniowie z klas 0 i I spożywają posiłki tylko ze swoją klasą wg. ustalonego harmonogramu (poza czasem przerw śródlekcyjnych)
W czasie obiadu w stołówce dyżurują nauczyciele, co zapewnia dzieciom całkowite bezpieczeństwo. Nauczyciele uczą dzieci posługiwać się sztućcami oraz kulturalnie zachowywać się przy stole, pomagają najmłodszym odnaleźć się w rzeczywistości szkolnej.