||

Co to jest fala dźwiękowa?

28 i 29 marca klasy 0-3 uczestniczyły w bardzo ciekawych zajęciach o falach dźwiękowych. Dzieci były bardzo zaciekawione i bardzo często zaskoczone tym, czego doświadczały. Fala kołowa, fala poprzeczna, drganie, trąbka Eustachiusza, bębenek… poznaliśmy wiele nowych pojęć.