Obiady w maju 2022

W maju 2022r. koszt obiadów wynosi 68 zł (tj.17 dni x 4,00 zł) (bez 2-3.05 i 24-26.05 egzaminy 8 klas)

Wpłaty za obiady przyjmowane będą wyłącznie przelewem na konto szkoły do 30.04.2022 do godz.11:00 (gwarancja obiadu 04.05.2022) – informacja na stronie internetowej szkoły.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady (z wyłączeniem września i stycznia) przyjmowane będą do 1 każdego miesiąca.

Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego do godz. 11:00