Obiady w czerwcu 2022

W czerwcu 2022r. koszt obiadów wynosi 60 zł (tj.15 dni x 4,00 zł) ( do 23.06, bez 16-17.06 ). Wpłaty za obiady przyjmowane będą wyłącznie przelewem na konto szkoły do 31.05.2022 do godz.11:00 (gwarancja obiadu 01.06.2022) (informacja na stronie internetowej szkoły).

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady (z wyłączeniem września i stycznia) przyjmowane będą do 1 każdego miesiąca.

Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego do godz. 11:00