Wręczenie zaświadczeń absolwentom

W dniu dzisiejszym miała miejsce uroczystość wręczenia zaświadczeń uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Nagrodzeni zostali uczniowie z najwyższymi wynikami z poszczególnych części egzaminu oraz Ci, którzy otrzymali najlepszy wynik z całości. Wręczono również zaświadczenia wszystkim absolwentom naszych klas ósmych.

Gratulujemy i życzymy udanych wakacji.