Obiady we wrześniu 2022

We wrześniu 2022 r. koszt obiadów wynosi 100 zł (tj. 20 dni x 5,00 zł) (od 05.09.2022)

Wpłaty za obiady przyjmowane będą wyłącznie przelewem na konto szkoły do 02.09.2022 do godz. 11:00 (gwarancja obiadu 05.09.2022)

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady (z wyłączeniem września i stycznia) przyjmowane będą
do 1 dnia każdego miesiąca.

Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego do godz. 11:00