| | | |

Obiady w październiku

W październiku 2022r. koszt obiadów wynosi 95 zł (tj.19 dni x 5,00 zł, bez 14.10 i 31.10 ). Wpłaty za obiady przyjmowane będą wyłącznie przelewem na konto szkoły do 30.09.2022 do godz.11:00 (gwarancja obiadu 03.10.2022) -informacja na stronie www.sp44.pl
Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady (z wyłączeniem września i stycznia) przyjmowane będą do 1 każdego miesiąca.

Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego do godz. 11:00