||

Opłata za obiady w listopadzie

W listopadzie 2022r. koszt obiadów wynosi 95 zł (tj.19 dni x 5,00 zł – bez 1,2 i 11.11. )
Wpłaty za obiady przyjmowane będą wyłącznie przelewem na konto szkoły do 31.10.2022 do godz.11:00 (gwarancja obiadu 03.11.2022)
Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady (z wyłączeniem września i stycznia) przyjmowane będą do 1-go każdego miesiąca.

Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego do godz. 11:00