||

Obiady w marcu

W marcu 2023r. koszt obiadów wynosi 115 zł (tj.23 dni x 5,00 zł) lub 105zł ( bez rekolekcji 30,31.03)

Wpłaty za obiady przyjmowane będą wyłącznie przelewem na konto szkoły do 28.02.2023
do godz.11:00 (gwarancja obiadu 01.03.2023)

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady  (z wyłączeniem września i stycznia) przyjmowane będą do 1 każdego miesiąca.

Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego do godz. 11:00