Informacja dla ósmoklasistów

Szanowni Państwo,

Zgodnie z treścią Uchwały nr LII/1588/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.04.2023 r. w postępowaniu rekrutacyjnym od roku szkolnego 2023/2024 do klas pierwszych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Gdynia absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych mogą składać wniosek o przyjęcie do dowolnej liczby szkół, które prowadzą takie postępowanie.