Obiady w czerwcu 2019

W czerwcu 2019 r. koszt obiadów wynosi 45 zł (tj.12 dni x 3,75 zł) do 18.06.2019. Wpłaty za obiady przyjmowane będą wyłącznie przelewem na konto szkoły do 30.05.2019 do godz.13:00 ( gwarancja obiadu 3.06.2019) – informacja na stronie.Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady…

Obiady w maju 2019

W maju 2019 r. koszt obiadów wynosi 75 zł (tj.20 dni x 3,75 zł) od 06.05.2019. Wpłaty za obiady przyjmowane będą wyłącznie przelewem na konto szkoły do 2.05.2019 do godz.13:00 (informacja na stronie).Prosimy o pomniejszenie kwoty opłaty za miesiąc maj o dni strajku tj. 8-9, 24-26.04 jeżeli obiady były wykupione w te dni.Zgodnie z Uchwałą…

Obiady w kwietniu 2019

W kwietniu 2019 r. koszt obiadów wynosi 45 zł (tj.12 dni x 3,75 zł) (bez 10-12.04- egzamin gim. 15-17.04- egzamin 8 kl. SP).Wpłaty za obiady przyjmowane będą wyłącznie przelewem na konto szkoły do 28.03.2019 (informacja na stronie lub na tab. ogłoszeń) Proszę o terminowe dokonywanie wpłat. Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z…

|

Obiady w marcu 2019

W marcu 2019 r. koszt obiadów wynosi 78,75 zł (tj.21 dni x 3,75 zł) (21-22.03 – rekolekcje – obiad – 11:30- 13:00).Wpłaty za obiady przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w dniach 25-28.02.2019 r. lub na konto szkoły (informacja na stronie lub na tab. ogłoszeń) Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat. Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta…

Obiady w lutym 2019

W lutym 2019 r. koszt obiadów wynosi 37,50 zł (tj.10 dni x 3,75 zł) (bez 11-22.02.2019- ferie zimowe). Wpłaty za obiady przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w dniach 24-31.01.2019r. lub na konto szkoły (informacja na stronie lub na tab. ogłoszeń) Proszę o terminowe dokonywanie wpłat. Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30…

Obiady w styczniu 2019

UWAGA! Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. żywienie w stołówce rozpoczynamy od dnia 07.01.2019r. W styczniu 2019 r. koszt obiadów wynosi 71,25 zł (tj.19 dni x 3,75 zł). Wpłaty za obiady przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w dniach 2-4.01.2019r lub na konto szkoły (informacja na stronie lub na…