Tworzymy europejską sieć niebieskich szkół
||||

Tworzymy europejską sieć niebieskich szkół

Tworzenie Sieci Europejskich Niebieskich Szkół (Network of European Blue Schools) zapoczątkowała koalicja EU4Ocean, znajdująca się pod dyrektywą Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa), a jej zadania od lat wspiera Akwarium Gdyńskie MIR-PIB, które działa na rzecz budowania świadomości morskiej wśród polskiego społeczeństwa oraz zajmuje się szeroko pojętą edukacją. Od 2021 roku koncepcja na…

Gdynia na fali

Gdynia na fali

Klasy 2b i 3c przystąpiły do kolejnej edycji programu „Gdynia na fali”. Jest to program edukacji morskiej, którego celem jest wzmocnienie więzi z morzem i regionem morskim najmłodszych mieszkańców Gdyni, promocja wiedzy o żeglarstwie, morzu i korzyściach wynikających z nadmorskiego charakteru naszego miasta. Ważny aspekt tego programu to edukacja w zakresie bezpieczeństwa na plaży oraz…

Designerskie hotele dla owadów
|

Designerskie hotele dla owadów

W grudniu 2021r, na terenie zielonym wokół naszej szkoły powstał kolejny hotel dla owadów. Tym razem przy współpracy z Urzędem Miasta Gdyni. Projekt przewidywał wykonanie obiektów małej architektury jakimi są hotele dla owadów. Mają one charakter dizajnerskich ekologicznych rzeźb pełniących funkcję zarówno artystyczną, jak i ekologiczną. Ich celem jest wspomaganie funkcjonowania owadów będących integralną częścią…

Czytam z Klasą lekturki spod chmurki edycja III

Czytam z Klasą lekturki spod chmurki edycja III

W roku szkolnym 2021/2022 klasa 2b bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym wspierającym rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I – III. Projekt trwa od 1 października 2021 roku do 31 maja 2022 roku i składa się z trzech modułów. W każdym module uczniowie wybierają jedną z zaproponowanych lektur. Po wspólnym przeczytaniu książki, realizują zadania wybrane…

Projekt edukacyjny „Emocja”
|

Projekt edukacyjny „Emocja”

W roku szkolnym 2021/2022 klasa 2c będzie brała udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym Emocja. W ramach realizacji odbędzie podróż do Krainy Kreatywności, w której oprócz integracji grupy, popracuje nad rozbudzaniem wiary we własne siły oraz kreatywności. W kolejnym module odwiedzi Krainę Wyobraźni, otwierającej fantazję. Następnie wejdziemy do Krainy Mocy Słów, uwrażliwiającej na moc wypowiedzi. W…

Nasi Mali Przyjaciele
|

Nasi Mali Przyjaciele

Projekt edukacyjny Nasi Mali Przyjaciele był wdrażany w okresie wrzesień 2019r. – czerwiec 2021r. Jednak prace i efekty z nimi związane trwają nieustannie, gdyż ogród budzi się do życia każdej kolejnej wiosny. Treść projektu Cel główny:• motywowanie uczniów do poznawania i docenienia wartości lokalnej przyrody oraz kształtowanie świadomości ekologicznej. Cele szczegółowe:• inspirowanie uczniów oraz lokalnej…