Projekty unijne

Nasza szkoła od wielu lat uczestniczy w projektach unijnych, w ramach których uczniowie uczestniczą w zajęciach, na których pogłębiają wiadomości i umiejętności oraz rozwijają swoje zainteresowania. Dotychczas braliśmy udział w następujących projektach: W latach 2001 – 2004 uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w programie YOUTH, który miał na celu integracje młodzieży europejskiej podczas 2-tygodniowych wyjazdów w…