Informacje Rady Rodziców

Odpłatności na Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 44 można dokonywać: – gotówką, – przelewem. Wysokość dobrowolnych składek w roku szkolnym 2022/2023 a) dla uczniów szkoły podstawowej: 100 zł; W przypadku rodzeństwa ucznia, będącymi uczniami SP 44 opłata wynosi: a) za pierwsze dziecko: 100% wysokości składki; b) za każde kolejne dziecko: 50% wysokości składki. Nr rachunku…