|

Zebranie z rodzicami przyszłych klas pierwszych i oddziału przedszkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdyni zaprasza na zebranie z rodzicami klas pierwszych oraz oddziału przedszkolnego (w roku szkolnym 2021-2022) w następujących terminach: 21.06.2021r. 1b godz. 16.00 1a godz. 17.00 22.06.2021r. 0a godz 16.00 1c godz. 17.00 Rodziców zapraszamy do stołówki na krótkie spotkanie z Dyrektorem Szkoły. Po spotkaniu odbędzie się zebranie z wychowawcami…

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy 1

W załączeniu lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdyni. Aby dziecko zostało przyjęte do szkoły, do 31 maja 2021 roku należy złożyć osobiście (lub przesłać skan na adres e-mail: sekretariat@sp44.edu.gdynia.pl) wydrukowane i opatrzone własnoręcznym podpisem załączone Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole.

|

Rekrutacja do klasy 1 szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

29 marca 2021 roku rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 44 im. Obrońców Wybrzeża w Gdyni. W załączeniu zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych na terenie Gminy Gdynia, kryteria rekrutacji oraz wniosek dla kandydatów spoza obwodu szkoły.

|

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 44 w Gdyni. Szczegóły dotyczące rekrutacji TUTAJ. Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00. Po godzinie 13.00 dokumenty można zostawiać (podpisane i w zaklejonej kopercie) przy wejściu do szkoły po prawej stronie na stoliku, ne którym będzie pudełko z…

|

Zbliża się rekrutacja do gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

5 marca 2021 r. opublikowana zostanie oferta gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Rekrutacja rozpocznie się 8 marca. O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów. W rekrutacji przygotowanej dla mieszkańców Gdyni, dzieci i rodzice mogą skorzystać z oferty 45 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 28 szkołach podstawowych. Rodzice mogą wybrać dla…