Informacje o rekrutacji do klasy 1 i klas wyższych  na rok szkolny 2024-2025
|

Informacje o rekrutacji do klasy 1 i klas wyższych na rok szkolny 2024-2025

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych, klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia rozpocznie się 4 marca 2024 r., zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, ustalonymi w  załączniku nr 2 do Zarządzeniu Nr 7252/24/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia…