Dokumenty świetlicy szkolnej

W załączeniu aneks do regulaminu świetlicy, karta zgłoszenia do świetlicy i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (tylko dla osób niebędących rodzicami lub opiekunami).

Załączniki