Instrukcja logowania do eDziennika

1. Uruchomić przeglądarkę internetową (np. Chrome, Edge, Firefox itp.)

2. W adres przeglądarki wpisać https://rodzina.librus.pl/ lub https://portal.librus.pl/rodzina lub wejść w zakładkę strony szkoły „Zaloguj się do Dziennika”

3. Kliknąć przycisk

4. Wybrać Zaloguj.

5. Wpisać otrzymane ze szkoły dane do logowania

6. UWAGA! Podczas pierwszego logowania system wymusi zmianę hasła oraz umożliwi
wpisanie adresu e-mail. Podanie adresu e-mail umożliwi samodzielne odzyskanie hasła.