01.09.2022rozpoczęcie roku szkolnego
23 – 31.12.2022 zimowa przerwa świąteczna
16 – 27.01.2023ferie zimowe
06 – 11.04.2023wiosenna przerwa świąteczna
23.05.2023 g. 9.00egzamin dla klas 8 język polski
24.05.2023 g. 9.00egzamin dla klas 8 matematyka
25.05.2023 g. 9.00egzamin dla klas 8 język angielski
23 – 25.05.2023Dni  wolne od zajęć dydaktycznych – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
31.10.22, 02.11.23, 02.05.23, 09.06.23, 22.06.23dodatkowe dni  wolne od zajęć dydaktycznych
16.06.2023Bal ósmoklasisty
23.06.2023zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych