04.09.2023rozpoczęcie roku szkolnego
23 – 31.12.2023zimowa przerwa świąteczna
29.01 – 11.02.2024ferie zimowe
28.03 – 02.04.2024wiosenna przerwa świąteczna
14.05.2024 g. 9.00egzamin dla klas 8 język polski
15.05.2024 g. 9.00egzamin dla klas 8 matematyka
16.05.2024 g. 9.00egzamin dla klas 8 język angielski
14 – 16.05.2024Dni  wolne od zajęć dydaktycznych – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2,3.11.2023; 2.05.2024; 31.05.2024; 20.06.2024dodatkowe dni  wolne od zajęć dydaktycznych
07.06.2024Bal ósmoklasisty
20.06.2024Uroczyste pożegnanie absolwentów klas 8 godz. 17.00
21.06.2024zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych