Pedagogika Marii Montessori cieszy się uznaniem na całym świecie, a w naszej szkole jej elementy tworzą program, w którym stawiamy na indywidualny rozwój dzieci w przygotowanym otoczeniu. Dzięki pracy w duchu Montessori uczniowie lepiej poznają siebie, uczą się brać odpowiedzialność za swoje działania w szkole, poznają różne strategie uczenia się, ale przede wszystkim mają możliwość pracy w większej zgodzie ze swoimi potrzebami i możliwościami.
Najważniejsze elementy naszej innowacji to: przygotowane otoczenie, praca własna, lekcje ciszy i uważności, nacisk na relacje społeczne, uniezależnianie się od kar i nagród (ocenianie kształtujące). Te działania wspierają realizację podstawy programowej. Korzystamy z zestawu Podręczników z serii Wielka Przygoda wyd. Nowa Era.