Nazwisko i imię przedmiot funkcja dodatkowa adres e-mail
Bodnar Andrzej technika dyrektor szkoły a.bodnar@sp44.edu.gdynia.pl
Bednarska Danuta matematyka wicedyrektor szkoły d.bednarska@sp44.edu.gdynia.pl
Kalata Agnieszka biologia wicedyrektor szkoły a.kalata@sp44.edu.gdynia.pl
Zarębska Maria świetlica kierownik świetlicy m.zarebska@sp44.edu.gdynia.pl
Adamczuk Małgorzata matematyka wychowawca 8b m.adamczuk@sp44.edu.gdynia.pl
Berbeć-Kamińska Krystyna j. polski   k.berbec@sp44.edu.gdynia.pl
Bendykowska Karolina j. polski wychowawca 4a k.bendykowska@sp44.edu.gdynia.pl
Bożek Magdalena j. angielski wychowawca 5c m.bozek@sp44.edu.gdynia.pl
Bożek Marcin muzyka   ma.bozek@sp44.edu.gdynia.pl
Bykowska Ewa biblioteka   e.bykowska@sp44.edu.gdynia.pl
Droblińska Izabela wychowanie-fizyczne   i.droblinska@sp44.edu.gdynia.pl
Dziubińska Katarzyna świetlica   k.dziubinska@sp44.edu.gdynia.pl
Gierczak Natalia świetlica   n.gierczak@sp44.edu.gdynia.pl
Giernatowska Elżbieta świetlica, j. angielski   e.giernatowska@sp44.edu.gdynia.pl
Golon Mariusz wychowanie fizyczne wychowawca 4c m.golon@sp44.edu.gdynia.pl
Gudyka Magdalena j.polski wychowawca 8a m.gudyka@sp44.edu.gdynia.pl
Jasińska Danuta edukacja wczesnoszkolna wychowawca 1b d.jasinska@sp44.edu.gdynia.pl
Karsznia–Ciżmowska Anna edukacja wczesnoszkolna wychowawca 2c a.karsznia-cizmowska@sp44.edu.gdynia.pl
Kluk Beata j. polski wychowawca 6a b.kluk@sp44.edu.gdynia.pl
Komorowska Irena j. niemiecki   i.komorowska@sp44.edu.gdynia.pl
Korecka Edyta religia   e.korecka@sp44.edu.gdynia.pl
Kościelak Małgorzata chemia   m.koscielak@sp44.edu.gdynia.pl
Kotwica Janina matematyka   j.kotwica@sp44.edu.gdynia.pl
Kowal Wioleta świetlica   w.kowal@sp44.edu.gdynia.pl
Krupińska Adriana edukacja wczesnoszkolna wychowawca 2a a.krupinska@sp44.edu.gdynia.pl
Kwella Natalia edukacja wczesnoszkolna wychowawca 1c n.kwella@sp44.edu.gdynia.pl
Landowska Joanna geografia   j.landowska@sp44.edu.gdynia.pl
Landowski Jacek geografia, informatyka   j.landowski@sp44.edu.gdynia.pl
Lichotop Eliza pedagog   e.lichotop@sp44.edu.gdynia.pl
Lisowska Beata edukacja wczesnoszkolna, muzyka wychowawca 0a b.lisowska@sp44.edu.gdynia.pl
Malawska Justyna geografia   j.malawska@sp44.edu.gdynia.pl
Michalska Anna religia   a.michalska@sp44.edu.gdynia.pl
Misiak Anna plastyka   a.misiak@sp44.edu.gdynia.pl
Misztal Katarzyna matematyka, fizyka wychowawca 5a k.misztal@sp44.edu.gdynia.pl
Mossakowska Grażyna biologia, WZR   g.mossakowska@sp44.edu.gdynia.pl
Odorska Anna przyroda, WŻR wychowawca 5b a.odorska@sp44.edu.gdynia.pl
Pajórek Agnieszka psycholog   a.pajorek@sp44.edu.gdynia.pl
Pawelska – Borska Marzena edukacja wczesnoszkolna, j.angielski wychowawca 3a m.pawelska-borska@sp44.edu.gdynia.pl
Pawłowska Magdalena nauczyciel wspomagający   m.pawlowska@sp44.edu.gdynia.pl
Przekwas Ilona wychowanie fizyczne wychowawca 6b i.przekwas@sp44.edu.gdynia.pl
Przybyt Adrianna edukacja wczesnoszkolna wychowawca 1d a.przybyt@sp44.edu.gdynia.pl
Richert Monika edukacja wczesnoszkolna wychowawca 3c m.richert@sp44.edu.gdynia.pl
Rzepińska Marzena biblioteka   m.rzepinska@sp44.edu.gdynia.pl
Rzewuska-Wilczyńska Małgorzata nauczyciel wspomagający   m.rzewuska-wilczynska@sp44.edu.gdynia.pl
Sienkiewicz Sylwia edukacja wczesnoszkolna wychowawca 1a s.sienkiewicz@sp44.edu.gdynia.pl
Skocelas Joanna edukacja wczesnoszkolna wychowawca 3d j.skocelas@sp44.edu.gdynia.pl
Stefańska Magdalena świetlica   m.stefanska@sp44.edu.gdynia.pl
Szczepańska – Klunder Żaneta wychowanie fizyczne   z.szczepanska-klunder@sp44.edu.gdynia.pl
Szewczyk Dorota j. angielski   d.szewczyk@sp44.edu.gdynia.pl
Truszczyńska Joanna edukacja wczesnoszkolna wychowawca 3b j.truszczynska@sp44.edu.gdynia.pl
Walczyk Martyna edukacja wczesnoszkolna wychowawca 2b m.walczyk@sp44.edu.gdynia.pl
Węgiel Jolanta historia   j.wegiel@sp44.edu.gdynia.pl
Wierszko – Hoffmann Olga historia   o.wierszko-hoffmann@sp44.edu.gdynia.pl
Wiszniewski Przemysław wychowanie fizyczne wychowawca 8c p.wiszniewski@sp44.edu.gdynia.pl
Wojciechowska Małgorzata matematyka wychowawca 4b m.wojciechowska@sp44.edu.gdynia.pl
Wojtaszak Magdalena j. angielski wychowawca 7a m.wojtaszak@sp44.edu.gdynia.pl
Wolska Aleksandra wychowanie fizyczne   a.wolska@sp44.edu.gdynia.pl
Ziep Paulina świetlica   p.ziep@sp44.edu.gdynia.pl