Plan lekcji w 1 semestrze roku szkolnego 2022/2023 (stan z dnia 31-08-2022).

Uwaga! Plan obowiązuje od 02-09-2022r.

Załączniki