Plan lekcji w 1 semestrze roku szkolnego 2023/2024 (stan z dnia 31-08-2023).

Uwaga! Plan obowiązuje od 04-09-2023 r.

Załączniki