Podręczniki i karty pracy do religii, podobnie jak w latach poprzednich, uczniowie poszczególnych klas kupują sami. Poniżej zamieszczamy wykaz podręczników zgodnych z obowiązującymi podstawami programowymi w roku szkolnym 2022/2023.

Załączniki