Rekrutacja na rok szkolny 2023/24

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Nabór do klas sportowych na rok szkolny 2023/2024

Wniosek kandydata do SP44

Organizacyjne zebranie z rodzicami