Rekrutacja na rok szkolny 2024/25

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja do oddziału do klasy 1 i klas wyższych

Nabór do klas sportowych na rok szkolny 2024/2025

Wniosek kandydata do SP44

Organizacyjne zebranie z rodzicami