5 grudnia 2017r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Szkoła Promująca Zdrowie”. Minister Edukacji Narodowej przyznała to prestiżowe wyróżnienia kolejnym 36 szkołom należącym do sieci szkół promujących zdrowie w Polsce. Pragniemy poinformować, że nasza szkoła otrzymała krajowy certyfikat „Szkoły promującej zdrowie” jako jedyna w Gdyni i jedna z trzech w województwie pomorskim.

 

W Szkole Podstawowej Nr 44 w Gdyni stwarzane są warunki do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu, realizowane są działania zmierzające do poprawy samopoczucia i zdrowia naszych wychowanków, kształtujemy u dzieci potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie poprzez edukację dzieci, rodziców i personel w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Naszymi działaniami wpisujemy się w założenia Szkoły Promującej Zdrowie.
Głównym celem Szkoły Promującej Zdrowie jest stworzenie warunków i podejmowanie działań sprzyjających samopoczuciu społeczności szkolnej oraz podejmowanie przez członków działań na rzecz zdrowia własnego i zdrowia innych ludzi, a także tworzenie zdrowego środowiska.

Plan pracy Zespołu ds. Promocji Zdrowia na rok szkolny 2023/2024 jest sukcesywnie wdrażany.
Celem działań w zakresie promocji zdrowia w naszej szkole jest podniesienie poziomu aktywności fizycznej uczniów, poprawa sposobu żywienia, monitorowanie stanu zdrowia w miarę możliwości (badania profilaktyczne), dbanie o dobre samopoczucie psychiczne, nawiązywanie satysfakcjonujących kontaktów międzyludzkich, współpraca ze środowiskiem lokalnym, włączanie się do akcji charytatywnych, budowanie poczucia bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery. Promocja zdrowia to również dbanie o środowisko, które nas otacza.

Swoimi działaniami systematycznie dzielimy się na https://www.facebook.com/sp44gdynia dodając #szkolapromujacazdrowie

FACEBOOK SZKOŁY

PROGRAMY, PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMUJĄCE ZDROWY STYL ŻYCIA REALIZOWANE I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2023/2024:

 1. Festyn ziemniaka – promowanie zdrowego stylu życia, odżywiania, integracja ze społecznością lokalną (wrzesień)
 2. Światowe Dni Turystyki (konkurs fotograficzny), promocja zdrowego stylu życia, podróżowania, rozwijania wiedzy, poszerzania horyzontów, poznawania nowych kultur, „bratania” się z naturą (27.09)
 3. Fluoryzacja w klasach 1-3, pogadanka na temat higieny jamy ustnej, czasu mycia zębów, wizyt u stomatologa; demonstracja jak prawidłowo myć zęby – październik
 4. Dzień Zdrowia Psychicznego – rozpowszechnienie informacji wśród uczniów, rodziców i pracowników jak radzić sobie ze stresem, pogadanki w klasach ; „moje super moce”- szukanie swoich mocnych stron, zajęcia relaksacyjne prowadzone przez panią psycholog (10.10)
 5. Światowy Dzień Drzewa – zwrócenie uwagi na znaczenia drzew dla naszej planety i promowanie działań na rzecz ich ochrony i sadzenia (zajęcia w klasach, eksperymenty) (10.10)
 6. Prowadzenie ogrodów na terenie szkoły (edukacyjny ogród dla motyli i pszczół).
 7. Wizyta uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – zajęcia sportowe na Sali gimnastycznej, warsztaty plastyczne, integracyjne. Warsztaty na temat tolerancji przeprowadzone przez panią Małgorzatę Kręciewską ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (październik, listopad)
 8. Wdrożenie projektu „Zielona szkoła” (rewitalizacja szkolnej zieleni, tworzenie klimatu sprzyjającego zdrowemu stylowi życia)
 9. Badania podoskopem – profilaktyka wad stóp w klasach 0-3
 10. „Druga strona medalu” – (listopad)spotkanie n)a które zaproszony został pan Jacek Landowski oraz Agata Rzepińska – mistrzyni świata 2023r. w pływaniu z płetwami oraz zawodniczka hokeja podwodnego, którzy opowiadali o swoich pasjach. Zachęcali do spędzania czasu na wolnym powietrzu i udziału w dyscyplinach sportowych.
 11. Całoroczny program : „Zdrowe śniadania” (przygotowywanie w klasach zdrowych śniadań, wyciskanie soków, robienie sałatek, wspólne spożywanie posiłków)
 12. Obchody Światowych Dni Zwierząt (zbiórka potrzebnych rzeczy i karmy do schroniska dla bezdomnych psów i kotów w Gdyni; wycieczka do stadniny koni, wykład na temat dogoterapii, zielona szkoła z psami (klasa 6), konkurs fotograficzny „mój zwierzak”, zajęcia w klasach -nauka szacunku dla świata zwierząt)
 13. Międzynarodowy Dzień Pokoju
 14. Dzień Życzliwości
 15. Dzień Emotikona
 16. Dzień Jabłka
 17. Zajęcia dotyczące Konwencji Praw Dziecka
 18. Konkursy świetlicowe całoroczne : „Zdrówko”, „Cisza”, poranna relaksacja w świetlicy „uważność żabki”, przygotowywanie zdrowych śniadań, cykliczne zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania się, challange międzyświetlicowy dotyczący zachowań prozdrowotnych. Wprowadzenie wewnątrzszkolnych zasad dotyczących korzystania ze sklepiku szkolnego. Świetlicowe konkursy dotyczący ochrony środowiska, szacunku do natury, min. „Ścieżka jeża”
 19. Całoroczny program „Warzywa i owoce w szkole”
 20. Szkolny Klub Sportowy z projektu Ministerstwa Sportu.
  Wiktor Sawicki zajął 8 miejsce w Mistrzostwach Polski w Dwuboju -UR w listopadzie
 21. Treningi piłki nożnej dla dziewcząt prowadzony przez panią Paulinę Ziep
 22. Całoroczny program „Trzymaj formę”( Program „Trzymaj Formę” pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i kształtuje ich prozdrowotne nawyki)
 23. Całoroczny projekt Zdrowo i Sportowo ( Zwiększanie świadomość na temat roli i wagi aktywności fizycznej, odpowiedniego odżywiania i odpoczynku. Realizowany w klasach 0-3)
 24. Całoroczny Projekt Piątka dla Natury (wspieranie edukacji ekologicznej w szkołach, aktywizowanie uczniów oraz pedagogów do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia, tak żeby szkoła stawała się miejscem bardziej przyjaznym dla środowiska).
  W szkole odbyły się min :Dzień Drzewa, Dzień Czystego Powietrza, Czysta Planeta, Oszczędzanie wody, Ekologia na co dzień, przygotowanie pokarmu dla ptaków na zimę, wycieczki edukacyjne do Leśnego Ogrodu Botanicznego w Marszewie. Udział w akcji „ Sprzątanie świata”
 25. Akcje charytatywne w szkole (walka z mukowiscydozą , zbiórki dla Hospicjum, pomoc dla rodzin potrzebujących, zbiórka pluszaków – akcja „Podaj dalej pluszaka” , które trafiły do szpitali w Gdyni i w Wejherowie, kartki świąteczne dla dzieci ze szpitala w Sopocie)
 26. Wykład dla klas 7-8 dotyczący szkodliwości spożywania napojów energetycznych (12.12)
 27. Mikołajki na sportowo – aktywne spędzanie czasu w szkole
 28. Dzień Przedszkolaka „Bieg po zdrowie” – promocja zdrowego stylu życia, promocja szkoły, współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 29. Powstanie grupy tanecznej w szkole pod opieką pani pedagog
 30. Maraton pisania listów organizowany przez Amnesty International w czasie maratonu przez 24 godziny pisane są ręcznie listy w obronie kilkunastu konkretnych osób lub grup osób, których prawa zostały złamane).
 31. Zajęcia relaksacyjne prowadzone systematycznie w klasach 1-8 przez psycholog szkolną
 32. WOŚP – udział szkoły w zbiórce pieniędzy przeznaczonej na Wielka Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
 33. Przedstawienie Świąteczne zorganizowane przez nauczycieli z klas 0-3 dla swoich wychowanków.
 34. Odnowienie certyfikatu „Szkoła przyjazna osobom niewidomym i słabowidzącym” . Obchody Dnia Białej Laski. Zajęcia warsztatowe w wybranych klasach.
 35. Udział w całorocznym programie „ Strażnicy energii” (szerzenie wśród uczniów szkoły podstawowej wiedzy o umiejętnym korzystaniu z energii i jej oszczędzaniu w trzech kluczowych obszarach: ogrzewanie, oświetlenie i energia elektryczna).
 36. Tutoring rówieśniczy ( jedna z metod pracy z uczniem, polegająca na współpracy pomiędzy uczniami, gdzie jeden z uczniów tak zwany „Tutor” jest bardziej uposażony w wiedzę i doświadczenie edukacyjne, co pozwala mu na „nauczanie” drugiego ucznia. Nauka starszych uczniów w klasach młodszych, przygotowywanie prezentacji pod nadzorem nauczyciela, pomoc w nauce potrzebującym kolegom).
 37. Warsztaty z cyberprzemocy. Lekcje poświęcone bezpieczeństwu w sieci
 38. Udział w programie „Cała Polska Czyta Dzieciom” (rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci oraz zachęcanie dorosłych do codziennego czytania swoim dzieciom . Wizyta wiceprezydenta Gdyni-czytanie dzieciom książki).
 39. Udział w Ogólnopolskim Projekcie kulinarno-językowym „Bon Appetit”. (Istotą innowacji jest poszerzenie oraz rozwijanie umiejętności kulinarnych oraz językowych uczniów poprzez udział w zajęciach, warsztatach, nauce właściwych postaw zdrowotnych i promowaniu idei niemarnowania jedzenia).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.