Zebrania z rodzicami

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020:

11.09.2019 (środa) 17.00 Zebranie walne
06.11.2019 (środa) 17.00 Zebranie walne. Zagrożenia ocenami ndst.
18.12.2019 (środa) 17.00 Zebranie walne.
25.03.2020 (środa) 17.00 Zebranie walne
06.05.2020 (środa) 17.00 Zebranie walne. Zagrożenia ocenami ndst.
10.06.2020 (środa) 17.00 Konsultacje indywidualne z rodzicami.