Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

07.09.2022 Walne spotkanie z rodzicami: kl. 0-8 o godz.17.00
26.10.2022 Walne spotkanie z rodzicami: kl. 0-3 o godz. 16.30; kl. 4-8 o godz. 17.30
07.12.2022 Walne spotkanie z rodzicami – inf. o zagr.: k. 0-3 o godz. 16.30; kl. 4-8 o godz. 17.30
22.03.2023 Walne spotkanie z rodzicami: kl. 0-3 o godz. 16.30; kl. 4-8 o godz. 17.30
10.05 2023 Walne spotkanie z rodzicami – inf. o zagr.: kl. 0-3 o godz. 16.30; kl. 4-8 o godz. 17.30
07.06.2023 Konsultacje indywidualne nauczycieli: kl. 0-3 o godz. 16.30; kl. 4-8 o godz. 17.30