Obiady w październiku 2021

W październiku 2021 r. koszt obiadów wynosi 80 zł (tj.20 dni x 4,00 zł) (bez 14.10.2021)

Wpłaty za obiady przyjmowane będą wyłącznie przelewem na konto szkoły do 30.09.2021 do godz.11:00 ( gwarancja obiadu 01.10.2021) (informacja na stronie www.sp44.pl)

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady (z wyłączeniem września i stycznia) przyjmowane będą
do 1 każdego miesiąca.

Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego do godz. 11:00