|

Obiady – czerwiec 2018

W czerwcu  koszt obiadów wynosi  42,00 zł tj. 14 dni x 3,00 zł (od 04.06 do 21.06.2018)

Wpłaty za obiady przyjmowane będą w sekretariacie szkoły lub na konto szkoły (informacja na stronie lub na tab. ogłoszeń) w dniach 23 -30.05.2018r

Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady ( z wyłączeniem września i stycznia) przyjmowane będą do 01 każdego miesiąca.

W związku z dużą ilością obiadów i zmianami przepisów żywienia zbiorowego wpłaty za pojedyncze obiady przyjmujemy do 10 dnia każdego miesiąca.

Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego.

Jeżeli zdecydują się Państwo na płatność przelewem i jeżeli są jakieś wycieczki w m-cu czerwcu , proszę pomniejszyć płatność o ilość dni wycieczkowych

(koszt jednego obiadu 3 zł). W tytule wpisać daty, o które dni jest pomniejszona płatność.